MISIUNEA NOASTRA

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, este o instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică, de interes județean a cărei misiune este de a oferi publicului larg și mediului educațional creații artistice cu specific folcloric realizate la un înalt standard de calitate, contribuind astfel la creșterea interesului față de folclorul muzical și coregrafic din zona Iași.

Ansamblu înființat în 2018

Ansamblul Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași este o instituție publică de spectacole de repertoriu, cu personalitate juridica, de interes judetean, aflată în subordinea Consiliului Județean Iași.
Ansamblul are sediul în Iași, Str. Bucium, nr. 80, Corp A, judetul Iasi.
Activitatea Ansamblului Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași se desfășoară corespunzător programului minimal din cadrul proiectului de management propus de managerul instituției și aprobat de Consiliul Județean Iași. Programul minimal are trei componente/programe principale: Componenta cultural-artistică intitulată ”Timpul sacru în viața comunității”, Componenta educațională intitulată ”Folclorul – resursă pentru educație” și Componenta de cercetare – conservare a folclorului muzical-coregrafic intitulată ”Puterea moștenirii”. Fiecare dintre aceste componente este alcătuită din mai multe proiecte care se vor concretiza prin inițierea, implementarea și evaluarea unor activități cultural-artistice, educaționale respectiv de cercetare-conservare a folclorului muzical-coregrafic specific spațiului ieșean și moldovenesc.

CATEVA DETALII

Ansamblul Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Judetean Iasi

Îmbinând dansurile, cântecul şi mândrul port popular, tinerii membri ai acestui ansamblu au devenit adevăraţi mesageri ai zonei pe care o reprezintă.

82

MEMBRI

56

SPECTACOLE

12

PROIECTE

Componenta Ansamblului

Conform Organigramei aprobate prin HCJ Iași nr. 45 din 22.03.2019 Ansamblul Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași are în componența sa 59 de posturi dintre care: (a) personal artistic 44 posturi: 17 instrumentiști, 3 soliști vocali, un dirijor, 20 dansatori, un corepetitor, un maestru studii balet, un coregraf; (b) personal tehnic-admistrativ 13 posturi; (c) un contabil- șef; (d) un manager.

Conducere

Orchestră și Soliști Vocali

Dansatori