CONSTANTIN ARVINTE

Compozitor, folclorist, dirijor

De curând, la Iași, s-a înființat un ansamblu artistic profesionist, ca urmare a dorinței publicului ieșean, iubitor de cultură și artă, dar și de cântece și jocuri folclorice. În toate județele moldovenești funcționa câte un asemenea ansamblu, dar în Iași, nu! De aceea, forul diriguitor al județului, Consiliul Județean Iași, s-a hotărât să sprijine, prin toate mijloacele, această inițiativă valoroasă.

Acest ansamblu trebuia să aibă un nume, o titulatură. Consiliul Județean Iași, prin propunerea domnului consilier județean Constantin Șerban, s-a gândit că n-ar fi rău ca ansamblul să poarte numele meu. Am acceptat cu emoție și deosebită plăcere, gândindu-mă că, la experiența mea îndelungată în conducerea unor ansambluri precum „Ciocârlia”; „Rapsodia Română”; „Doina’’al studenților din București, aș putea fi de folos noului ansamblu ieșean, prin sfaturile și îndrumările de specialitate în ceea ce privește repertoriul de cântece și jocuri, precum și cu privire la interpretarea scenică, în scopul îndeplinirii cu succes a menirii sale de educație patriotică, artistică și îndeosebi folclorică.

Pentru viitor, e necesar lărgirea numărului de orchestranți cu 3-5 violoniști și un braci, precum și diversificarea repertoriului soliștilor vocali. În prezent ei interpretează exclusiv cântece pe melodii de joc cu strigături, dar în tezaurul nostru folcloric se găsesc și doine, balade, cântece lirice, de dragoste și dor etc. La secția de dansuri ar putea fi concepute și niște creații muzicale pe teme tradiționale folclorice: balade, obiceiuri de nuntă, la seceriș etc. Ansamblul ar trebui să posede în componența sa și un cor, pentru interpretarea de cântece patriotice și de prelucrări corale de folclor moldovenesc, dar și din alte zone folclorice ale țării. În acest fel, cu timpul, ansamblul ieșean ar putea ajunge printre cele mai bune formații de folclor din țară.

Eu doresc din inimă să aibă existență îndelungată, plină de realizări și succese.

Dr. Ing. MARICEL POPA

Președintele Consiliului Județean Iași

Îndemnul lui Constantin Noica „În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis și reînnoit” poate fi motto-ul care să vă conducă mai departe.
Tradițiile populare românești rămân tezaurul nostru cel mai de preț, de care trebuie să avem grijă și pe care trebuie să îl transmitem mai departe generațiilor ce ne vor urma. Aceasta trebuie să fie menirea Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” ! Sunt convins că artiștii vor face din asta o misiune și vor ști să valorifice oriunde în lume frumoasele creații din zestrea folclorică a județului Iași.

Victor Chirilă

Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași

Ce lucru mai de preț pentru a duce mai departe tradiția și obiceiurile, credințele și datinile moștenite și transmise din generație în generație decât un ansamblu artistic?! Ca fiu al satului românesc am considerat o datorie să mă implic în înființarea Ansamblului Artistic ”Constantin Arvinte”. Acești profesioniști sunt cu adevărat demni de portul popular, de cântecul și jocul românesc. Este important să știm să transmitem generațiilor viitoare zestrea noastră spirituală. Aceasta este și misiunea Ansamblului Artistic ”Constantin Arvinte”!