EVENIMENTE CULTURALE

Componenta Cultural – Artistică intitulată ”Timpul sacru în viața comunității” :

1. Proiectul cu titlul ”Anotimpuri”
Scopul proiectului – creșterea consumului cultural în domeniul producțiilor folclorice asociate tematicilor specifice perioadelor de trecere dintre anotimpuri.
Activităţi: în fiecare an se vor realiza 4 spectacole de folclor muzical-coregrafic diferite, câte unul în preajma echinocțiilor de primăvară și toamnă, respectiv în preajma solstițiilor de vară și iarnă.

2. Proiectul cu titlul ”Sărbătoare la zi mare”
Scopul proiectului – creșterea consumului cultural în domeniul producțiilor folclorice asociate tematicilor specifice sărbătorilor creștine de peste an.
Activități: în fiecare an se vor realiza susține 3 spectacole diferite cu tematică adecvată perioadei premergătoare postului Paștelui, postului Sfintei Maria Mică și postului Crăciunului.

 

3. Proiectul cu titlul”Omule – pomule”
Scopul proiectului – creșterea consumului cultural în domeniul producțiilor folclorice asociate tematicilor specifice sărbătorilor din viața omului.
Activități: în fiecare an se vor realiza 3 spectacole diferite având ca tematici: nașterea, căsătoria și moartea. Acestea vor fi prezentate publicului în contexte culturale adecvate.

 

Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management
Ansamblul Artistic Profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași va mai participa la următoarele evenimente cultural – artistice:
– Festivalul ”Din Bătrâni, din oameni buni”, organizat de CJCPCT Iași și Consiliul Județean Iași,
– Festivalul ”Trandafir de la Moldova” organizat de CJCPCT Iași și Consiliul Județean Iași,
– Festivitățile dedicate Zilei Unirii Principatelor Române,
– Festivalul ”Muzici și Tradiții în Cișmigiu” organizat de Primăria București,
– Festivalul Național de Folclor ”Ioan Macrea” de la Sibiu – organizat de Ansamblul Folcloric „Cindrelul – Junii Sibiului” din Sibiu,

Alte participări:
– Va participa la emisiuni de folclor organizate de Televiziunea Română București și TVR Iași,
– Va efectua turnee artistice peste hotare, fiind vizate cu prioritate țările membre ale Uniunii Europene și Republica Moldova,
– Poate participa la spectacole de binefacere și strângere de fonduri pentru cazuri sociale sau pentru ajutorarea unor tineri talentați în diverse domenii ale artei muzicale și coregrafice, în condițiile legii și reglementărilor interne ale instituției.

EVENIMENTE EDUCATIONALE

Componenta educațională intitulată ”Folclorul – resursă pentru educație”.

1. Proiectul cu titlul ”Folclor pe strada școalei”
Scopul proiectului – valorificarea educațională a folclorului muzical-coregrafic moldovenesc.
Activități: se va realiza, promova și distribui un pachet informațional referitor la folclorul muzical-coregrafic moldovenesc, util diverselor categorii de educabili. Conținuturile acestui pachet se vor dezvolta și îmbunătății anual.

2. Proiectul cu titlul ”Puiul de privighetoare”
Scopul proiectului – promovarea copiilor talentați în domeniul cântecului popular moldovenesc.
Activități: anual se vor identifica, selecta și sprijinii cu suporturi muzicale înregistrate cu titlu gratuit și promova pe parcursul a două spectacole, un număr de 20 de copii din județul Iași care dovedesc talent în interpretarea cântecului vocal moldovenesc.

 

3. Proiectul cu titlul ”De la Barbu Lăutaru ”
Scopul proiectului – promovarea copiilor talentați în domeniul folclorului muzical instrumental.
Activități: anual se vor identifica, selecta și sprijinii cu suporturi muzicale înregistrate cu titlu gratuit și promova pe parcursul a două spectacole, un număr de 10 copii din județul Iași care dovedesc talent deosebit în interpretarea folclorului muzical interpretat instrumental.

 

4. Proiectul cu titlul ”Jocu-i din bătrâni lăsat”
Scopul proiectului – promovarea copiilor/elevilor care dovedesc talent în interpretarea dansului folcloric moldovenesc
Activități: anual se vor identifica, selecta și sprijinii cu suporturi muzicale înregistrate cu titlu gratuit, și promova pe parcursul a două spectacole, un număr de trei grupuri de dansuri populare formate din copii/elevi din mediul rural și urban al județul Iași, care dovedesc un nivel corespunzător de pregătire în interpretarea dansului folcloric moldovenesc.

CULEGERE FOLCLOR

Componenta de cercetare – conservare a folclorului muzical-coregrafic intitulată ”Puterea moștenirii”:

1. Proiectul cu titlul „Specificul jocului popular moldovenesc”
Scopul proiectului – Realizarea Atlasului dansului folcloric moldovenesc.
Activități: pe parcursul a doi ani (2019 – 2020) se vor efectua culegeri de folclor coregrafic în regiunea Moldova – România, Republica Moldova și nordul Bucovinei (Regiunea Cernăuți – Herța – Noua Suliță). Pe parcursul anului 2021 se vor selecta materialele informaționale rezultate în urma cercetării și se vor procesa informațiile obținute, în anul 2022 se va edita în format digital Atlasul dansului folcloric moldovenesc și se va distribui on – line, cu titlu gratuit.

2. Proiectul cu titlul „Interculturalitate în spaţiul folcloric moldovenesc”
Scopul proiectului – creșterea dialogului intercultural la nivelul minorităților etnice din regiunile Moldova – România, Republica Moldova și nordul Bucovinei (Regiunea Cernăuți – Herța – Noua Suliță).
Activități: Anual se va organiza o serie de manifestări cultural artistice cu durata de 5 zile alcătuită din întâlniri de lucru, mese rotunde și spectacole folclorice, la care vor participa, alături de Ansamblul Artistic Profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași, formații folclorice reprezentative pentru minoritățile etnice care trăiesc în spațiul geografic menționat anterior.

 

3. Festivalul Internaţional de Folclor „Constantin Arvinte”
Scopul proiectului – Promovarea la nivel internațional a potențialului folcloric al județului Iași
Activități: Festivalul se va desfășura în la sfârșitul lunii martie a fiecărui an, va avea o durată de 4 zile și va conține spectacole folclorice, ateliere de lucru, mese rotunde și simpozioane cu teme folclorice. La festival vor participa doar ansambluri folclorice profesioniste din România precum și ansambluri din străinătate selectate la nivelul Conducerii Ansamblului Artistic Profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași pe baza unor criterii care vor asigura festivalului un nivel înalt al calității.